ประมวลภาพ
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
โครงการขยายต้นแบบและติดตามนิเทศงาน
การจัดทำระบบควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร ปี2555
ณ ที่ทำการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออกบ้านทับช้าง หมู่13 ต.ทับช้าง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555
สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 402 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ. จันทบุรี
โทรศัพท์/ โทรสาร 039 -381476

ที่ปรึกษาในการจัดทำ นายสุเทพ สินชัย เกษตรอำเภอสอยดาว
ติดต่อ Webmaster : chookun_chan@hotmail.com